Techno Ltd.


104 Vassil Levski Blvd.
1504 Sofia
Bulgarien